top of page

Akıllı Şehirler ve Şebeke Sistemleri

akıllı şebeke logo.jpg

MENCE, M2M ve IOT alanındaki en önemli çalışma alanlarından biri olan Akıllı Şehirler ve Şebeke Hizmetleri(Smart Grid) alanındaki en ileri teknolojileri müşterilerine ulaştırmaktadır.

Akıllı şebeke sistemleri elektrik, su veya gaz üretim ve dağıtım şebekelerindeki nesnelerin tamamı ile son tüketim noktasında bulunan sayaçların, kablolu (PSTN/ETHERNET) veya kablosuz (RF, Bluetooth, GPRS) erişimle uzaktan okunması, okunan verilerin bir merkezde toplanması, analiz edilip raporlanması ve çıkan sonuçlar doğrultusunda alınan kararların sistem üzerindeki ilgili nesnelere veya nesne gruplarına aktarılması süreçlerinden oluşan tümleşik sistemlerdir.

Akıllı şebeke sistemleri ile klasik şebeke sistemlerinin eksik kaldığı alanların başında yer alan anlık izlenebilirlik ve veri güncelliği sorunu ortadan kalkar şebekelerin ve şebekeden toplanan verinin yorumlanması ile alınan kararların şebeke üzerindeki nesnelere aktarılmasında hız ve verimlilik kazanılır. Böylece arz talep yönetimi daha etkin yapılabilir.

Akıllı şebekelerle başlıca aşağıdaki kazanımlar sağlanmaktadır :

  • Kaynak tasarrufu (Elektrik, su, gaz…vb)

  • Kaynak talep yoğunluğunun etkin yönetimi

  • Tedarikçiler tarafından daha iyi müşteri servis hizmeti verilmesi

  • Sistemler üzerindeki hata, arıza ve kayıp kaçakların anlık izlenebilirliğinin sağlanması

  • Şebeke yönetiminde etkinlik, hız ve verimlilik artışı sağlanması

  • Fiyatlandırma ve faturlandırma hizmetlerinde hız ve doğruluk artışı sağlanması

  • Tüketicilerin rollerinin değişimine imkan sağlanması

bottom of page